ඉස්කෝලය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අධ්‍යාපනික ආයතනයකි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ඉස්කෝලය&oldid=16621" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි