ඉස්ගෙඩියා

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


ගෙම්බාගේ මුල් අවධියට ඉස්ගෙඩියා ලෙස හැඳින්වේ.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ඉස්ගෙඩියා&oldid=8931" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි