ඉස්තෝප්පුව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඉස්තෝපුව යනුවෙන් අදහස් කරනු ලබන්නේ ගෙයක ඉදිරිපස ඇති ඒම ගෙයටම අයත් විවෘත්ත කොටසයි. ඒනම් මෙය නිවසේම කොටසක් වන අතර මෙම කොයසට ‌ෙඇතුලු විමට දොරක් නොමැත. ඇතැම් නිවෙස්වල මෙය විවෘත කොටසක් ලෙස තිබෙන අතර ඇතැම් නිවෙස්වල ඒය කොට බිත්තිවලින් ආවරණය වී ඇත. අතීතයේදී බොහෝවිය නිවෙස් හිමියා රාත්‍රියට නිදා ගන්නේ මෙම කොටසේය. ඒසේම නිවෙසට අමුත්තකු පැමිණි පසු ඔවුන්ට වාඩි වීමට සළස්වන්නේ ඉස්තෝපුවේය. විශේෂයෙන්ම අතීතයේ අඩු කුලවල මිනිසුන් හෝ ආගන්තුකයන් පැමිණි පසු ඔවුන් ඉසිතෝපුවෙන් ඇතුලට නොගනී. ඉස්තෝපුවේ ප්‍රධාන වශයෙන් පිලක් සහ බූරු ඇඳක් සකස් කර තබා ඇත. කොසේ නමුත් ඉස්තෝපුව යනු සිංහල වචනයක් නොවන අතර ඒය ලන්දේසි භාෂාවෙන් සිංහලයට බිඳී ආ වදනයකි - සුධීර රත්නායක - මොනරාගල -

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ඉස්තෝප්පුව&oldid=17920" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි