උදවු:විද්‍යුත් තැපෑලක් යැවීම

Wiktionary වෙතින්

වෙනත් පරිශීලකයකුට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් ලිපියක් යවන ආකාරය[සංස්කරණය]

විද්‍යුත්-තැපෑල ලිපිනය සැපයීම වෛකල්පිකයි, එනමුදු ඔබගේ මුර-පදය ඔබහට අමතක වූ විටෙක නව මුර-පදයක් ඔබහට විද්‍යුත්-තැපැල්ගත කිරීමට එය ප්‍රයෝජනවත් විය හැක. අනෙක් අතට, ඔබගේ පරිශීලක පිටුව හෝ පරිශීලක_සාකච්ඡා පිටුව හෝ තුලින් අනෙකුන් හට ඔබ හා සම්බන්ධ වීමට ඉඩ සැලසීමෙන්, ඔබගේ අනන්‍යතාවය හෙළි නොකර සිටීමට ඔබහට හැකිය.

  • පළමුව ඔබේ විද්‍යුත් තැපෑල් ලිපිනය වික්ෂනරියේ අතුරු මුහුනතට සම්බන්ධ කළ යුතුය. ඒ අභිරුචියන් සඳහා වෙත පිවිසෙන්න.

  • දැන් ඔබට පණිවුඩය යැවීමට අවැසි පරිශීලකයාගේ පරිශීලක පිටුවට හෝ ඔහුගේ සාකච්ඡා පිටුවට යන්න. එහිදී ඔබට මෙම පරිශීලකයාහට විද්‍යුත්-තැපෑලක් යවන්න යන සබැඳුම මගින් විද්‍යුත් තැපෑලක් යවන ආකෘති පත්‍රයට පිවිසිය හැකිය.