උදවු:සාකච්ඡා පිටු

Wiktionary වෙතින්

සාකච්ඡා පිටු යනු වික්ෂනරිය තුළ පවතින විශේෂ පිටු වර්ගයකි. බොහෝ නාම අවකාශයන් සඳහා සාකච්ඡා පිටුවක් පවතී. අදාල පිටුවේ සාකච්ඡා පිටුවට යෑම සඳහා සංවාදය සබැඳුම ක්‍රියාත්මක කරන්න.


කුමක් සඳහාද?[සංස්කරණය]

සාකච්ඡා පිටු බොහෝ විට යොදා ගන්නේ කිසියම් කරුණක් හෝ කරුණු කිහිපයක් ගැන සාකච්ඡා කිරීම සඳහාය. උදාහරණ ලෙස ඔබට මුල් පිටුවේ ඇති ලිපි පෙල ගැස්ම වෙනස් කළ යුතු යැයි සිතන්න. එවිට එක් වරම සිදු නොකර, (එය මුල් පිටුව බැවින් හා එහි වෙනස්කම් මුළු වික්ෂනරියටම බලපාන බැවින් ) සාකච්ඡා කිරීම කළ යුතුය. ඒ සඳහා සාකච්ඡා පිටුව භාවිතා කළ හැකිය.


පරිශීලක සාකච්ඡා පිටුව[සංස්කරණය]

පරිශීලකයින් හා කරුණු හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා මෙය භාවිතා කරනු ලැබේ.

මේ ගැනත් සිතන්න[සංස්කරණය]

  • සැමවිටම ඔබේ අන්‍යතාවය දක්වන්න. ඒ සඳහා ~~~~ භාවිතා කරන්න.
  • නව කරුණක් නව මාතෘකවකින් අරඹන්න. ඒ සඳහා මාතෘකාව එක් කරන්න යන සබැඳුම ද භාවිතා කල හැකිය.
  • භාෂාව හෝ ව්‍යාකරණ ගැන එතරම් වැදගත් කරුණක් නොවේ. එම නිසා තේරුම් ගත හැකි වන පරිදි ඔබ කැමති භාෂාවකින් ලියන්න.
  • මාතෘකාවට අදාලව කතා කරන්න.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=උදවු:සාකච්ඡා_පිටු&oldid=8538" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි