උනු

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අඩු යන අරුත් දෙයි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=උනු&oldid=6724" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි