උභයජීවී

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


දිය ගොඩ දෙකෙහිම වසන

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=උභයජීවී&oldid=8928" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි