එන්ජිම

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


  • දී ඇති යෙදවුමකින් කිසියම් ආකාරයක ප්‍රතිදානයක් නිපදවන යාන්ත්‍රික උපාංගයකි.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=එන්ජිම&oldid=17615" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි