කතුර

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


  • රෙදි හා කඩදාසි කැපීමට භාවිතා කරන උපකරණයයි.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=කතුර&oldid=17232" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි