ක්‍රීඩාව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


සෙල්ලමක් ලෙස හෝ තරඟයක් ලෙස කරන ක්‍රියාවක් වේ.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ක්‍රීඩාව&oldid=8949" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි