කුඩය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


  • අවුවෙන් වැස්සෙන් ආරක්ෂා වීමට ගන්නා උපකරණයකි.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=කුඩය&oldid=16660" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි