ගඟ

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


  • පොළොව මත ගලායන ස්වාභාවික ජලස්කන්‍ධය 'ගංගා' නම් වේ.
  • ප්‍රධාන ගංගාවලට අතු ගංගා එකතු වීමෙන් ගංගා මණ්ඩලයක් ඇතිවේ.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ගඟ&oldid=17579" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි