ගල් බනිස්

Wiktionary වෙතින්
සිංහල


"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ගල්_බනිස්&oldid=17587" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි