ජර්මානු

Wiktionary වෙතින්
සිංහල


ජර්මාන

  1. භාෂාව
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ජර්මානු&oldid=18830" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි