ජීවිතය

Wiktionary වෙතින්

සත්ත්වයකුගේ උපත සහ මරණය අතර කාල පරාසය

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ජීවිතය&oldid=15844" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි