ත්වරණය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


  • වේගය වැඩි කිරීම යන අරුත ඇති පදයකි.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ත්වරණය&oldid=9624" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි