තොටියා

Wiktionary වෙතින්
සිංහල


  • ඔරුව පදවන පුද්ගලයා
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=තොටියා&oldid=17444" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි