ථිනමිද්ධ

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ථිනමිද්ධ&oldid=10286" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි