ථුල්ල

Wiktionary වෙතින්
සිංහල


"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ථුල්ල&oldid=9741" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි