දණ

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


දණහිස යන අර්ථය දේ.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=දණ&oldid=16712" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි