දැල්වීම

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


ක්‍රියා පදය

  1. යම්කිසි දෙයකට ගිනි තැබීම
  2. යම්කිසි දෙයක් දීප්තිමත් කරවීම
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=දැල්වීම&oldid=19034" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි