නගරය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නගරය යනු මූලික මිනිස් අවශ්‍යතා ඉතා පහසුවෙන් සපයාගත හැකි ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශයකටය.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=නගරය&oldid=16729" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි