නිරුක්ති

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නිර් + උක්ති = උක්තයෙන් නිර්ණය වනදේ.

  • උක්ත හෙවත් ප්‍රධාන කරුණින් පෙන්වා දෙන දේ යන්න එහි අදහසයි.
  • ශබ්දයන්හි ප්‍රකෘති ප්‍රත්‍ය ආදිය අර්ථ සහිතව දැක්වීම.
අපේ හෙලයො දැනගෙන හිටිය මෙ හැම පදයකම නිරුක්ති. 

සිව්පිලිසිඹියාපත් මහ අරහතුන් වහන්සේලාට තියනව නිරුක්ති පටිසම්භිතා ඥානය කියල දෙයක්,

ඉතිං උන්වහන්සේලාට හැම පදයකම නිරුක්ති දෙන්න පුලුවන්. 

ඒ වගෙම අපෙ පැරැන්නො පව් කරන එකත් අඩු කරගත්තෙ මේ නිරුක්ති දැනගත්තු නිසා.

උදාහරණ :

  1. පියා කී දේ නෑසීම නිසා රෝගයක් සෑදේ.. එය පීනසය නම් වේ.
  2. ඔබ විවිධ අයට මෙසේ පොරොන්දු දී එවා කඩ කර තිබේද? හා හා තියලා යන්න කරලා දෙන්නම් යනුවෙන්.. එසෙනම් එය අත්හරින්න.. එසේ කරන පුද්ගලයින්ට හතිය නම් රොගයක් සෑදේ.
  3. අම්මාට ඇද කරන අයට ඇදුම නම් රෝගයක් සෑදෙන බව ඔබ අසා තිබුනාද?
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=නිරුක්ති&oldid=17479" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි