පරිනිෂ්ඨාව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


සෑම ලෙසින්ම අවසන් වීම

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=පරිනිෂ්ඨාව&oldid=13162" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි