පරිශීලක:EmausBot

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to searchThis is Russell Falls

Russell Falls 2.jpg


And this is the talk page of bot's owner


another picture

"https://si.wiktionary.org/wiki/පරිශීලක:EmausBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි