පරිශීලක:Mercy

Wiktionary වෙතින්
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Mercy&oldid=5771" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි