පරිශීලක සාකච්ඡාව:අනංගයා

Page contents not supported in other languages.
Wiktionary වෙතින්

ආයුබෝවන්! ---- බිඟුවා සාකච්ඡාව 16:42, 23 ජනවාරි 2011 (යූටීසී)Reply[reply]