පරිශීලක සාකච්ඡාව:Caypartis

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Hello, Please don't leave your message here, contact me at enwiki or send me an e-mail


"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Caypartis&oldid=10844" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි