ප්‍රවර්ගය:ඉංග්‍රීසි male given names

Wiktionary වෙතින්
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » ඉංග්‍රීසි » Terms by semantic function » නාම » පුද්ගල නාම » Male

ඉංග්‍රීසි names given to male individuals."ඉංග්‍රීසි male given names" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 2 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 2 ද වෙති.