ප්‍රවර්ගය:ජපන් intransitive verbs

Wiktionary වෙතින්
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » ජපන් » පාඨ » ක්‍රියා පද » Intransitive verbs

ජපන් verbs that don't require any grammatical objects.දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:ජපන්_intransitive_verbs&oldid=38411" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි