ප්‍රවර්ගය:ජපන් logograms

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=ජපන් logograms namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=ජපන් logograms namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

ජපන් symbols that represent single words or morphemes.


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:ජපන්_logograms&oldid=42050" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි