ප්‍රවර්ගය:බල්ගේරියානු භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » බල්ගේරියානු

මෙය බල්ගේරියානු භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය බල්ගේරියාව, Serbia, Romania, North Macedonia, Turkey, Moldova, and යුක්‍රේනය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි.

බල්ගේරියානු බස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameබල්ගේරියානු
Language codebg
Language family South Slavic භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
Transliteration
module
Module:bg-translit
WikidataQ7918"බල්ගේරියානු භාෂාව" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 2 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 2 ද වෙති.