ප්‍රවර්ගය:Art

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=Art

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=Art

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » මාතෘකා සියල්ල » Society » Culture » Art

This category concerns the topic: terms related to art.

It contains no dictionary entries, only other categories. The subcategories are of two sorts:

  • Subcategories named like “aa:Art” (with a prefixed language code) are categories of terms in specific languages. You may be interested especially in ප්‍රවර්ගය:si:Art, සිංහල පද සඳහා.
  • Subcategories of this one named without the prefixed language code are further categories just like this one, but devoted to finer topics.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 2 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 2 වේ.

 

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Art&oldid=27479" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි