ප්‍රවර්ගය:Definition සැකිලි

Wiktionary වෙතින්
This category is not defined in Wiktionary's category tree.
Double-check the category name for typos.
Search existing categories to check if this category should be created under a different name (for example, "Fruits" instead of "Fruit").
To add a new category to Wiktionary's category tree, please consult Help:Category § How to create a category.

These templates are used in the definition line to help in creating definitions.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Definition_සැකිලි&oldid=80809" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි