ප්‍රවර්ගය:Norwegian භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Norwegian භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
Norwegian භාෂාව edition of Wiktionary
no.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about Norwegian භාෂාව
Norwegian language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to Norwegian භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
Norwegian භාෂාව
Considerations
Considerations
Norwegian භාෂාව considerations
Wiktionary:About Norwegian
Reference templates (0)
Entry
Entry
Norwegian භාෂාව entry
Norwegian
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=Norwegian භාෂාව

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=Norwegian භාෂාව

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » Norwegian

මෙය Norwegian භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය Norway, Svalbard, සහ Jan Mayen තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි.

Norwegian බස පිළිබඳ තොරතුරු:

Edit language data
Canonical nameNorwegian
Language codeno
Language family North Germanic
Ancestors
Scripts
WikidataQ9043

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

U

  • User no(ප්‍ර 1, පිටු 1)
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Norwegian_භාෂාව&oldid=25528" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි