ප්‍රවර්ගය:Old French නාම

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=Old French නාම namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=Old French නාම namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

Old French terms that are used to refer to specific individuals or groups. Place names, demonyms and other kinds of names can be found in Category:Names.


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Old_French_නාම&oldid=39496" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි