ප්‍රවර්ගය:Rhymes

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=Rhymes

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=Rhymes

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » Umbrella metacategories » Rhymes

Umbrella categories covering rhymes by language.

This is an umbrella metacategory, covering a general area such as "lemmas", "names" or "terms by etymology". It contains no dictionary entries, but holds only umbrella ("භාෂාව අනුව") categories covering specific subtopics, which in turn contain language-specific categories holding terms in a given language for that same topic.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

R

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Rhymes&oldid=29538" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි