ප්‍රවර්ගය:ja:Astronomy

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=ja:Astronomy namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=ja:Astronomy namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

ජපන් terms used in astronomy, the study of stars and other celestial bodies.

මේවාත් බලන්න:

NOTE: This is a "related-to" category. It should contain terms directly related to astronomy. Please do not include terms that merely have a tangential connection to astronomy. Be aware that terms for types or instances of this topic often go in a separate category.

The following label generates this category: astronomyedit. To generate this category using this label, use {{lb|ja|label}}.


"ja:Astronomy" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:ja:Astronomy&oldid=41714" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි