ප්‍රවර්ගය:zh:Human

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=zh:Human namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=zh:Human namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

චීන terms related to human beings.

NOTE: This is a "related-to" category. It should contain terms directly related to human. Please do not include terms that merely have a tangential connection to human. Be aware that terms for types or instances of this topic often go in a separate category.


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

P

  • zh:People(ප්‍ර 1, පිටු 1)
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:zh:Human&oldid=38202" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි