පැන්සල

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


ලිවීමට ගන්නා උපකරණයකි. මිනිරන් කූරක් ඇතුල් කරමින් ලී කඳක් සහිතව සදා ඇත.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=පැන්සල&oldid=16748" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි