පුරුෂයා

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


  1. වැඩිහිටි පුරුෂ මිනිස් වර්ගය,
  2. ස්ත්‍රිය යන්නේ විරුද්ධ පදය වේ;

සමාන පද

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=පුරුෂයා&oldid=17594" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි