බුද්ධ

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

3. අවබෝධ කළ; වටහාගත්. පු. බුදුරද; පණ්ඩිතයා

3. = තුන් ලිඟු ඇති පු. = පුල්ලිඞ්ග

මූලාශ්‍රය: පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත නාහිමියන්ගේ "පාලි - සිංහල අකාරාදිය"

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=බුද්ධ&oldid=10423" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි