බූරුවා

Wiktionary වෙතින්
සිංහල


  • සිව්පා සතෙකි.
  • පිටේ බර ඇදීමට යොදා ගනී.
  • අපහාස කිරීමට යොදා ගනී. (කථා)
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=බූරුවා&oldid=16776" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි