භවය

Wiktionary වෙතින්

කෙනෙකුගේ මරණින් මතු ජීවිතය

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=භවය&oldid=15850" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි