මල්ල

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


  • යම් යම් දේ රැගෙන යාමට හැකි උපකරණයකි.
  • යම් යම් දේ බහා තැබීමට යොදා ගනී.

වෙනත්

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=මල්ල&oldid=10770" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි