ලස්සන

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
  • සුන්දරත්වය යන්නට සමාන පදයකි.
  • නෙතට ප්‍රිය යන්න අදහස් කෙරේ.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ලස්සන&oldid=16804" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි