වරනැගීම

Wiktionary වෙතින්

සිංහල[සංස්කරණය]

නාම පදය[සංස්කරණය]

වරනැගීම (waranægīma)

  1. මෙම පදය අර්ථ දක්වා නොමැත. කරුණාකර අර්ථ දැක්වීමක් ලබා දී, {{rfdef}} කෙතය ඉවත් කරන්න.

පරිවර්තන[සංස්කරණය]

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=වරනැගීම&oldid=37202" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි