වික්ෂනරි:වැලිපිල්ල

Wiktionary වෙතින්

වැලිපිල්ල[සංස්කරණය]

this is a test page.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=වික්ෂනරි:වැලිපිල්ල&oldid=18061" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි