වික්ෂනරි:Feedback

Wiktionary වෙතින්

Koheda Yanne Malle Pol what does means? Can u please translate in English or tamil

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=වික්ෂනරි:Feedback&oldid=17846" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි