වික්‍ෂනරි

Wiktionary වෙතින්

වික්‍ෂනරි යනු නිදහස් ශබ්දකෝෂයකි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=වික්‍ෂනරි&oldid=16871" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි